Abaca.dk

Elsk naturen (1)
Elsk naturen (2)
Elsk naturen (3)

Organic sex (1)
Organic sex (2)
Organic sex (3)

Elsk naturen (1)
Om sæd, økologisk sex og livsglæde

Af Michael Borgen

Videnskabelige undersøgelser tyder på, at moderne syntetiske stoffer og sprøjtegifte hæmmer vores evne til at få børn.

Hollandske landmænd har vanskeligt ved at få børn i sprøjtesæsonen. Plastikstoffer virker som kvindelige kønshormoner på mænd. Og en dansk undersøgelse tyder på, at økologiske landmænd ikke blot har en langt bedre sædkvalitet men også, at de er mere sexuelt aktive end andre mænd.

Undersøgelserne har skabt debat. Mange synes, at sæd-diskussionen er gået for vidt. Den er blevet for plat, og fokuserer for meget på sex istedet for miljø. Men i virkeligheden hænger mad, sex og landbrug nøje sammen.

Og sæden er et vigtigt symbol på det.

Sæden gør selve forskellen mellem landbrugs- og jægersamfundet. I vores kultur er sammenhængen mellem landbrug og erotik faktisk så tæt, at vi bruger det samme ord "sæd" for både sædekorn og sperma.

Det er, når landmanden spreder sin sæd på jorden, at den viser sin frugtbarhed og giver familien føde.

Det er når manden sprøjter sin sæd ind i kvinden, at hendes frugtbarhed viser sig og hun føder familiens børn.

I bioteknologiens og industrilandbrugets tid glemmer vi det let. Men det gælder stadig, at mad og erotik hører naturen til. Uafhængigt af videnskab og teknik er det vore naturlige drifter, der gør os sultne, så vi dyrker jorden for at få mad. Og det er vores natur, der gør os sexuelt opstemte og giver os trang til at dyrke elskoven og formere os.

Når vi bekæmper liderlighed og madglæde, bekæmper vi også naturen. Vi gør sex og mad til intellektuel videnskab og fjerner os samtidig fra naturen. Vi glemmer, at den er en del af os selv. Derfor er det vigtigt at øve sig på glæden ved at nyde god mad af naturlige uforarbejdede råvarer. Og det er vigtigt at nyde den oprindelige erotik - frit og uforarbejdet.
"Naturelskere" elsker i naturen, ligesom naturelskere kan lide at spise eller sove der. Ved at opleve vores naturlige behov i naturen, mindes vi om, hvor vigtig den er for os. Vi kan ikke forstå naturen med vores hjerne. Men vi kan føle den og være en del af den - ved at bruge den. Eller som Den Lille Prins siger: "Det er den tid, du har spildt på din rose, der gør den så værdifuld". En skovtur kan både kulinarisk og sexuelt være en stor oplevelse.

Det giver en intens følelse af, at være helt opslugt af naturen, når man tavst ligger og kigger op i trækronerne efter at have delt madkurven eller de erotiske glæder med én, man holder af. Det er et kraftigt middel til at huske, hvor vigtig den uberørte natur er for os alle. Her føler man pludselig, hvor brutalt det ville være at ødelægge den idylliske og ensomme plet, hvor man netop har hengivet sig til naturens drifter - ved at tvære en motorvej tværs igennem skoven.

Desværre egner det danske klima sig ikke til helårs-erotik under åben himmel. Også om sommeren skal man være meget inspireret for at nyde de erotiske glæder i en regnfuld skov, når tempereraturen er under 15 grader. Det må ofte indskrænke sig til nogle forholdsvis få romantiske skovture på sommerens bedste dage.

Men en ferietur med telt kan give store oplevelser. Små teltpladser - for eksempel naturcampingpladser - giver gode muligheder for at føle sig som en del af naturen og samtidig være beskyttet mod regnen. Naturen trænger sig i høj grad på, når man ligger sammen i et telt og hører regnen tromme mod dugen. Både mad og erotik nydes helt anderledes intenst under en telttur end hjemme i centralvarme-huset.

Al menneskelig aktivitet påvirker naturen og skaber miljøproblemer, hvis det overdrives. Erotik er dog normalt en meget miljøvenlig fornøjelse. Alligevel bør man vise hensyn overfor dyr og planter.

Selv om det er fristende at elske midt i de mest fredfyldte og følsomme naturområder - for eksempel urfuglereservaterne i Vestjylland - bør man afholde sig fra det. Her kan naturelskere gøre stor skade, og det er helt unødvendigt.

Landet er fyldt af små uberørte og robuste naturpletter, hvor naturelskere uforstyrret kan nyde hinanden og omgivelserne. Man skal blot øve sig i at få øje på dem. Små hegn mellem markerne og buskadser omkring skovene er fortrinlige. Desværre byder det moderne landbrugs hårdt pressede rundballer ikke på samme fornøjelser som fortidens løst stablede halmstakke, men med lidt fantasi finder man let andre muligheder.

Selv i befærdede rekreative områder findes der uforstyrrede naturpletter. Kun løstgående hunde kan undtagelsesvist være et problem. Mennesker holder sig forbavsende tæt på stier og veje.

Også beboere i de største byer kan indenfor en skovturs radius finde steder, hvor der er plads til uforstyrret erotik i naturen. Personligt har jeg efterprøvet det i en zenbuddhistisk tempel-lund, centralt placeret i en af Japans tætbefolkede millionbyer - uden at det gav problemer.

Så tag roligt naturen og kæresten i din favn.


Denne artikel er tidligere bragt bladet Grøn Hverdag, som er udgivet af Grønne Familier. Bladets navn er iøvrigt inspireret af det erotiske blad Cupido, som ved sin start Norge gik under navnet Hverdags Cupido (men det er der næppe mange af Grøn Hverdags læsere som ved).